J    e    u    g    d       A    f    d    e    l    i    n    g
De Piano Academie heeft leerlingen van 3 tot 78 jaar. Behalve de
afdeling voor volwassenen en de afdeling voor de beroepsopleiding is de
jeugafdeling zeer actief en succesvol!


Waarom muziekstudie?
We begrijpen allemaal dat muziekstudie en muziekbeoefening een mooie
creatieve en emotionele uitlaatklep is voor jong en oud. Ook weten we hoeveel
plezier muziek maken en beluisteren kan geven, want muziek kan ons allemaal
soms erg diep raken.
Het is wellicht minder bekend
dat er juist tegenwoordig erg
veel belangstelling is van de
wetenschap voor de effecten
van muziekstudie op de
hersenen en ons hele
wezen. Het blijkt n.l. dat
muziekstudie vele voordelen
heeft voor veel aspecten
van de ontwikkeling van uw
kind (overigens beperkt het
effect zich niet alleen tot
kinderen).
Lees meer hier ...
Ericsson Report
Dit is een uitermate interessant onderzoek naar "uitmuntendheid" en hoe mensen dit
bereiken. Uitgebreid is er onderzocht naar wat de absolute topmensen (internationaal)
in verschillende vakgebieden, zoals muziek, wetenschap en schaaksport, etc., gemeen
hebben qua werkwijze, studiegewoontes, etc. Ook is er gekeken naar wat de ouders
van deze unieke toppers gemeen hebben. Eigenlijk verplicht leesmateriaal voor iedere
ouder!  
Download het hier.


De Piano Academie
Het succes van De Piano Academie heeft in korte tijd geleid tot veel aandacht van de
media. Er is iets unieks aan de hand: kinderen spelen en componeren in korte tijd
mooie muziek op hoog niveau, jonge
ren worden succesvolle professionele musici en
volwassenen bereiken eindelijk niveaus die jarenlang onbereikbaar leken. Er zijn
natuurlijk vele factoren die meespelen in het succes van De Piano Academie maar er is
veel wat u als ouder kunt bijdragen aan de muzikale ontwikkeling en vooruitgang van
uw kind. Want uiteindelijk is uw begeleiding één van de belangrijkste factoren in het
leerproces.
Lees meer hier ...
Veel kinderen groeien tegenwoordig op zonder bekend te zijn met klassieke muziek.
Dat is jammer want klassieke muziek kan een enorme verrijking zijn van iemands
leven. Helaas dragen muzieklessen meestal niet bij tot de waardering van klassieke
muziek.
Lees meer hier ...
Klassieke muziek
Waarom piano?
De piano is in vele opzichten een uniek instrument. Het is een melodisch alsmede
harmonisch en percussief (ritmisch) instrument. Het kan zowel soleren als begeleiden
en dat in alle muziekstijlen. Op alle conservatoria en andere professionele muziekop-
leidingen over de gehele wereld is het verplicht voor alle instrumentalisten om ook
piano te studeren en dat is niet voor niks.
De piano met z’n unieke en geniale struc-
tuur van het getempereerde klavier is het
ideale (als niet het enige) instrument om
harmonieën en andere theoretische aspecten van de muziek te bevatten, omdat
het klavier visueel inzicht biedt in de systematiek van de muziek.

Muzikaal gezien is de piano de “Koning
van het instrumentenrijk”. Statig in uiterlijk,
maar qua karakter niet vast te pinnen,
want de piano kan zacht, lieflijk en intiem
klinken, speels en grappig, maar ook krachtig en agressief. Romantisch, jazzy, funky,
poppy of bluesy, de piano voelt zich overal thuis!

Piano is een goede keus!

Instrument
Het beste is natuurlijk een echte akoestische piano die gestemd is en in goede staat
verkeert. Het is echter mogelijk om op een elektronisch keyboard te beginnen,
belangrijk is wel dat het keyboard aanslaggevoelig is (hard en zacht) en dat er een
(“sustain-”) pedaal bij zit, of de mogelijkheid heeft om er één op aan te sluiten. Het is
echter hoogst waarschijnlijk dat uw kind het keyboard snel zal ontgroeien en dan toe
zal zijn aan een beter en groter instrument. Een keyboard, of zelfs een goede
elektronische piano is uiteindelijk geen vervanging voor een echte akoestische piano.


Peuter / Kleuterklas
In de peuterklas werken w e d.m.v. muzikale spelletjes aan bepaalde pianistische,
motorische en muzikale concepten.

We streven ernaar de kinderen zo ambidexter mogelijk te maken (rechts en links
hetzelfde), en ze leren al muziek te maken ...
Lees meer hier ...
Eigen compositie
© 2008 De Piano Academie - Design by Bob van der Boom